Zajazd u Doktora                                                                       
dr Władysław Kobeszko
66-218  Lubrza                                                                             
ul. Noblistów 1 

Konto nr: 43 1020 5402 0000 0502 0197 5028

PKO BP O/Świebodzin

tel. kom.    606 939 398

e-mail: wkob@wp.pl