Międzyrzecki Rejon Umocniony to zbudowany przez III Rzeszę najbardziej zaawansowany technicznie niemiecki system fortyfikacji, jeden z najciekawszych tego typu obiektów na świecie. MRU to około 100 obiektów fortyfikacyjnych naziemnych, 35 kilometrów podziemnych tuneli i korytarzy sięgających do 40 metrów w głąb ziemi oraz kanały strategiczne. Na południowym skraju Lubrzy znajduje się rekonstruowany bunkier oznaczony jako PzW (Panzerwerk) 694, przeznaczony pierwotnie do chronienia śluzy fortecznej na kanale strategicznym. W Nowej Wiosce, na trasie Pieszo–Rowerowego Szlaku Nenufarów, położony jest unikatowy most forteczny i ruiny chroniącego go zespołu dwóch obiektów bojowych.

System fortyfikacji opierał się na naturalnym ukształtowaniu terenu zabezpieczając drogi i mosty. W miejscach, w których natura nie wspierała obronności systemu, tworzono szereg zapór hydrotechnicznych – kanały fortyfikacyjne, obszary zalewowe, śluzy i mosty forteczne. Od Staropola (Starpeln) na północ aż do trasy Międzyrzecz – Pieski rozciąga się na długości kilkunastu kilometrów stałe, betonowe umocnienie przeciwpancerne zwane „zębami smoka”.  Polecamy obejrzenie oczyszczonego odcinka w miejscowości Pniewo. Tam też zlokalizowany jest duży, świetnie zachowany obiekt oznaczony jako Panzerwerk 717. Jako jeden z nielicznych może pochwalić się kompletem pancerzy, w tym dwiema kopułami bojowymi dla ckm, kopułą obserwatora piechoty, fortecznym miotaczem płomieni i moździerzem maszynowym m-19. Obiekt udostępniony jest do zwiedzania. Najciekawszym system podziemi jest jednak Pętla Boryszyńska. Kilka lat temu odkryto tam nieznany wcześniej odcinek korytarza i komory magazynowe. Przechowywano w nich zrabowane przez Niemców zbiory muzealne. Podziemna Trasa Turystyczna Pętla Boryszyńska również udostępniona jest do zwiedzania z przewodnikiem.

Obiekty naziemne zostały po wojnie w dużym stopniu zniszczone i zwiedzanie ich na własną rękę może być niebezpieczne!

Więcej informacji na stronach: www.bunkry.lubrza.pl i www.bunkry.pl.