Zajazd u Doktora                                                                       
dr Władysław Kobeszko
66-218  Lubrza                                                                             
ul. Noblistów 1 

tel. kom. 606 939 398

e-mail: wkob@wp.pl