Niesłysz. Największe jezioro w gminie. Całkowita powierzchnia 563 ha, urozmaicona linia brzegowa. Jezioro otoczone jest lasami. Miejscowości naszej gminy w okolicy to Przełazy i Mostki, inne to Niesulice i Krzaczkowo.

Goszcza. Jezioro położone między Lubrzą a Nową Wioską. Dwa ośrodki wypoczynkowe i kąpielisko w Nowej Wiosce. Połączenie kanałem fortecznym z jeziorem Paklicko Wielkie. Istnieje możliwość spływu kajakowego z Lubrzy kanałem fortecznym, dalej przez jezioro Paklicko Wielkie do Gościkowa–Paradyża.

Lubie. Niewielkie, bardzo głębokie jezioro w okolicach Nowej Wioski. Wędrując Pieszo-Rowerowym Szlakiem Nenufarów możemy obejść lub objechać je dookoła.

Lubrza. Jezioro między Goszczą a Paklickiem, połączone z nimi kanałami fortecznymi. Paklicko Wielkie. Duże jezioro na północ od Lubrzy. Od strony zachodniej liczne obiekty fortyfikacyjne grupy warownej Körner, Jahn. Budowle hydrotechniczne na kanale fortecznym.

Paklicko Małe. Nad jeziorem leży miejscowość Wysoka. W okolicznych lasach bunkry grup warownych z II Wojny Światowej. W zagajniku na południe od kąpieliska unikatowy podziemny schron przeciwlotniczy.